Blanketter - samlet oversigt


Her finder du blanketter til:

Det er vigtigt, at du vælger den pensionskasse, du er medlem i, når du udfylder blanketten.
Her kan du se, hvilken pensionskasse, du er medlem i: Din profil


Udbetalinger ved sygdom

Bidragsbetaling
Hvis du mister dit job på grund af sygdom, kan du søge om bidragsbetaling, så din opsparing til pension og dine forsikringer fortsætter uændret, mens du er syg.

Hvis du må gå ned i tid på grund af sygdom, kan du søge om delvis bidragsbetaling for at opretholde din pension. 

Bistandsfonden
Ud over de faste ydelser, du kan få ved langtidssygemelding, har din pensionskasse en fond, hvor du kan søge økonomisk støtte, hvis din indtægt er væsentligt forringet under sygdommen. 

Du kan søge om økonomisk hjælp fra pensionskassens bistandsfond, hvis:

  • du modtager sygedagpenge eller ledighedsydelse
  • du har fået et væsentligt indtægtstab ved lønophør, og husstandens samlede formue er mindre end 200.000 kr.
  • du opfylder betingelserne for bidragsbetaling.
Er du farmakonom?

Hvis du er sygemeldt og har pension i Pensionskassen for Farmakonomer, skal du kontakte os på
39 45 45 40 for at høre om dine muligheder. Du skal ikke udfylde nedenstående blanketter.

Til ansøgning første gang

Til ansøgning om fortsættelse


Kontant udtrædelsesgodtgørelse

Med en kontant udtrædelsesgodtgørelse ophører du med at være medlem af PKA. Du kan søge om det, hvis du ikke er fyldt 60 år og ikke er ansat eller har planlagt ansættelse med pension i et andet selskab. Din opsparing skal være mindre end 30.500 kr. 

Er du, eller har du tidligere været syg, efter du fik din pensionsordning hos os, er det vigtigt, at du ringer til os på 39 45 45 40 så hurtigt som muligt, så vi kan undersøge dine muligheder for hjælp fra pensionskassen.


Samle pensioner

Vil du samle dine pensioner hos os, og har din bank eller dit pensionsselskab ikke sendt oplysninger til Pensionsinfo, skal du bruge en af blanketterne herunder.

Hvis alle oplysninger fra dine tidligere pensioner allerede står i Pensionsinfo, skal du i stedet logge ind og bruge selvbetjeningen til at samle dine pensioner.


Fuldmagt

Vi benytter en service fra virksomheden Penneo til digital signering af dokumenter. Servicen overholder gældende lovgivning om datasikkerhed og GDPR. Et digitalt underskrevet dokument er mere sikkert for dig og os at håndtere – og juridisk bindende på samme måde som et dokument med håndskrevet underskrift. 

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk: