Folkepension

Udbetaling Danmarkad ministrerer og udbetaler din folkepension.

Du opnår ret til folkepension den 1. i måneden, efter du har nået folkepensionsalderen.

Udbetaling
Folkepensionen udbetales månedsvis bagud og bliver udbetalt til din konto den sidste bankdag i måneden. Det betyder, at hvis du fx fylder 67 den 2. september, vil du få den første udbetaling den 31. oktober.

Overgang fra efterløn til folkepension
Hvis du får efterløn, vil du få den sidste udbetaling i den måned, hvor du fylder 65 år, og folkepension fra måneden derefter, hvis du har søgt om at få udbetalt folkepension.

Vil du vente med folkepensionen?
Du kan også vælge at udskyde din pension i stedet for at gå på folkepension straks, når du når folkepensionsalderen. Når du udskyder din folkepension, optjener du en venteprocent. Det betyder, at du får udbetalt mere i pension, når du vælger at få pensionen udbetalt på et senere tidspunkt.

Jo længere tid du udskyder din folkepension, desto mere får du udbetalt i folkepension. Læs mere på borger.dk.

Er du født 1. januar 1954 eller senere og fortsætter med at arbejde, efter at du har nået folkepensionsalderen, kan du have ret til en seniorpræmie, som er et skattefrit engangsbeløb. Du har mulighed for at få enten ét eller to beløb i seniorpræmie afhængigt af, hvor længe du fortsætter med at arbejde. Læs mere på borger.dk

Se hvor meget du kan få i folkepension og folkepensionstillæg

Hvor søger du?
Du skal selv søge om folkepensionen - også selvom du udsætter den og fortsætter med at arbejde. Du søger folkepension på borger.dk eller ved at møde op på Borgerservice. 

Tips til ansøgningen om folkepension

Når du søger om folkepension, skal du have en del oplysninger klar om dig selv og din evt. ægtefælle/samlever, så Udbetaling Danmark bl.a. kan beregne din folkepension og folkepensionstillæg.

Det drejer sig om fremtidige indtægter som løn, renter, aktieafkast og pensioner. Se pensionsinfo.dk, hvis du er i tvivl om dine pensioner. 

Se her, hvordan din pension fra PKA skal oplyses i ansøgningen.

Når ansøgningen er sendt

  • Ret din forskudsopgørelse, så indtægten er rigtig
  • Tjek, at du kun anvender dit skatte-hovedkort ét sted
  • Når du sætter din pension hos os i gang, skal du vælge dit bikort til udbetalingen. Ellers benytter du dit fradrag flere gange og risikerer at få en efterskat.

Nyttige links

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk: