Refusion fra PKA

PKA dækker dine omkostninger ved deltagelse i generalforsamling, kursus eller andre aktiviteter i pensionskassen.

Transportudgifter
PKA refunderer transportudgifter for billigste offentlige transport.

Køb selv billetter
Du skal selv købe billetter til transport til mødet. PKA benytter elektronisk afregning af dine rejseudgifter. Du skal logge på pka.dk med NemID og klik på "Mød PKA". Her finder du den elektroniske afregning for det møde, du er tilmeldt. Husk der skal vedhæftes bilag som dokumentation. 

Tog
PKA giver fuld refusion på standard togbillet og pladsbillet tur/retur fra din hjemadresse og til begivenheden. PKA dækker også offentlig transport eller kørsel i egen bil mellem din hjemadresse og nærmeste station.

Fly
Du kan uden aftale med PKA købe standard flybilletter, hvis du bor i enten Nordjylland eller på Bornholm. Hvis du bor andre steder i landet og fly er lige så billigt som tog, kan du efter aftale med PKA bestille en standard flybillet. Flybillet skal bestilles hurtigst muligt for at sikre, at billetten er billigst mulig.  Er du i tvivl, så ring til PKA på 39 45 45 49, før du bestiller.

Kørsel i egen bil
Hvis du vælger at køre i egen bil refunderer PKA, hvad der svarer til prisen med billigste offentlige transport. PKA refunderer ikke parkering.

Samkørsel
Ved 2 personer i bilen refunderes udgifter til transport svarende til billigste offentlige transport for begge. Ved mere end 2 personer i bilen refunderes kørsel med 3,51 kr. pr. km samt evt. broafgift/færgebillet. 

Særlige forhold
PKA kan i særlige situationer efter aftale yde fuld refusion for kørsel i bil hele vejen. Det kan fx være, hvis du på grund af helbredsforhold ikke har mulighed for at rejse med offentlig transport. I sådanne situationer refunderes kørsel med 3,51 kr. pr. km. Broafgift refunderes efter kvittering.

Færøerne og Grønland
Hvis du kommer fra Færøerne eller Grønland, dækker vi dine udgifter efter de regler for rejser til Danmark, som din faglige organisation har fastsat om flybillet på økonomiklasse, transport til og fra lufthavnen samt ophold i København.

Tabt arbejdsfortjeneste
PKA refunderer tabt arbejdsfortjeneste. Almindeligvis søger du om tjenestefri med løn, så udbetaler vi refusionen til din arbejdsgiver. Du søger elektronisk via PKA.dk "mød PKA". Det kræves at din arbejsgiver har firma NemID, hvis ikke kan du bede PKA om en fysisk blanket.

Har du spørgsmål?
PKA kan kontaktes på delgeret@pka.dk - tlf. 39 45 45 28
Eller på refusion@pka.dk - tlf. 39 45 46 10.
             

 

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk: