Administrerende direktør Jon Johnsens vederlag er på 4,7 mio. kr. Han har et opsigelsesvarsel på 12 måneder. Direktionen har ikke bonus- eller andre incitamentsaflønninger.

Bestyrelsen i PKA A/S

Bestyrelsen i PKA A/S har 11 medlemmer og 1 observatør:

 • Regionsrådsformand Anders Kühnau (Formand)
 • Formand Grete Christensen (Næstformand)
 • Fungerende Regionsrådsformand Bo Libergren
 • Borgmester Mogens Jespersen
 • Forbundsformand Benny Andersen
 • Formand Lene Roed
 • Formand Ghita Parry
 • Formand Ann-Mari Grønbæk
 • Hospicechef Jette Søgaard Nissen
 • Porteføljemanager Søren Grooss
 • Risk Manager Peter Hatt

Observatør:

 • Apoteker Jesper Gulev Larsen

Formandens og næstformandens honorar er 97.059 kr. De øvrige medlemmers honorar er 59.377 kr.

Bestyrelsesmedlemmerne er valgt på generalforsamlingen, efter indstilling fra:

 • To bestyrelsesmedlemmer efter indstilling fra Danske Regioner
 • Et bestyrelsesmedlem efter indstilling fra KL
 • To bestyrelsesmedlemmer efter indstilling fra Dansk Sygeplejeråd
 • Et bestyrelsesmedlem efter indstilling fra Socialpædagogernes Landsforbund og Dansk Socialrådgiverforening
 • Et bestyrelsesmedlem efter indstilling fra HK Kommunal (faggrupperne kontorpersonale og lægesekretærer)
 • Et bestyrelsesmedlem efter fælles indstilling fra Danske Bioanalytikere, Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen, Jordemoderforeningen og Kost & Ernæringsforbundet.
 • Et bestyrelsesmedlem fra Farmakonomforeningen
 • To af bestyrelsens medlemmer er valgt af medarbejderne i PKA A/S.
PKA's ejerskaber

PKA`s ejerskaber

Pensionskasserne i PKA-fællesskabet outsourcer en række aktiviteter til helt eller delvist ejede selskaber

Se diagram over ejerskaber
PKA+ Pension

Bestyrelsen i PKA+ har 5 medlemmer:

 • Henrik Klitmøller, Formand
 • Mia Linda Møller
 • Pia Lund Jeppesen
 • Anne Buchardt, Investeringssagkyndig
 • Susanne Kure, Revisionsudvalgsformand

Formandens honorar er 138.748 kr. årligt og revionsudvalgsformanden samt den investeringssagkyndiges honorar er 138.747 kr. årligt. De øvrige medlemmers honorar er 59.377 kr. årligt.

PKA+ sammensætningen er baseret på en professionel formand for bestyrelsen med kendskab til arbejdsmarkedspensioner, to særligt sagkyndige medlemmer med kvalifikationer inden for regnskabsvæsen/revision og investering, og to medlemmer med tilknytning til pensionskassernes bagland, der samtidig har kendskab til behovene på det kommercielle marked for arbejdsmarkedspensioner.

Revionsudvalget består af 2 medlemmer: revisionsudvalgsformanden og formanden. Revisionsudvalgsmøderne holdes fælles med revisionsudvalgene i de fire PKA-pensionskasser.

Forretningsmodel PKA+ Pension

Bestyrelsen i PKA A/S har 11 medlemmer og 1 observatør:

 • Regionsrådsformand Anders Kühnau (Formand)
 • Formand Grete Christensen (Næstformand)
 • Fungerende Regionsrådsformand Bo Libergren
 • Borgmester Mogens Jespersen
 • Forbundsformand Benny Andersen
 • Formand Lene Roed
 • Formand Ghita Parry
 • Formand Ann-Mari Grønbæk
 • Hospicechef Jette Søgaard Nissen
 • Porteføljemanager Søren Grooss
 • Risk Manager Peter Hatt

Observatør:

 • Apoteker Jesper Gulev Larsen

Formandens og næstformandens honorar er 97.059 kr. De øvrige medlemmers honorar er 59.377 kr.

Bestyrelsesmedlemmerne er valgt på generalforsamlingen, efter indstilling fra:

 • To bestyrelsesmedlemmer efter indstilling fra Danske Regioner
 • Et bestyrelsesmedlem efter indstilling fra KL
 • To bestyrelsesmedlemmer efter indstilling fra Dansk Sygeplejeråd
 • Et bestyrelsesmedlem efter indstilling fra Socialpædagogernes Landsforbund og Dansk Socialrådgiverforening
 • Et bestyrelsesmedlem efter indstilling fra HK Kommunal (faggrupperne kontorpersonale og lægesekretærer)
 • Et bestyrelsesmedlem efter fælles indstilling fra Danske Bioanalytikere, Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen, Jordemoderforeningen og Kost & Ernæringsforbundet.
 • Et bestyrelsesmedlem fra Farmakonomforeningen
 • To af bestyrelsens medlemmer er valgt af medarbejderne i PKA A/S.

PKA`s ejerskaber

Pensionskasserne i PKA-fællesskabet outsourcer en række aktiviteter til helt eller delvist ejede selskaber

Se diagram over ejerskaber

Bestyrelsen i PKA+ har 5 medlemmer:

 • Henrik Klitmøller, Formand
 • Mia Linda Møller
 • Pia Lund Jeppesen
 • Anne Buchardt, Investeringssagkyndig
 • Susanne Kure, Revisionsudvalgsformand

Formandens honorar er 138.748 kr. årligt og revionsudvalgsformanden samt den investeringssagkyndiges honorar er 138.747 kr. årligt. De øvrige medlemmers honorar er 59.377 kr. årligt.

PKA+ sammensætningen er baseret på en professionel formand for bestyrelsen med kendskab til arbejdsmarkedspensioner, to særligt sagkyndige medlemmer med kvalifikationer inden for regnskabsvæsen/revision og investering, og to medlemmer med tilknytning til pensionskassernes bagland, der samtidig har kendskab til behovene på det kommercielle marked for arbejdsmarkedspensioner.

Revionsudvalget består af 2 medlemmer: revisionsudvalgsformanden og formanden. Revisionsudvalgsmøderne holdes fælles med revisionsudvalgene i de fire PKA-pensionskasser.

Forretningsmodel PKA+ Pension

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk: