Direktør Annegrete Birck Jakobsen, 39 45 45 20

Jura, Uddannelse og Ledelse er en afdeling, der betjener PKA A/S og pensionskasserne, PKA+ Pension og deres bestyrelser samt løser juridiske og strategiske opgaver. Afdelingen står desuden for møde- og kursusaktiviteter for medlemmer, delegerede, tillidsrepræsentanter mv. Afdelingen er organiseret med en direktør og opdelt i to områder: Jura og Bestyrelser & Uddannelse.


Jura

Jannie Rechnagel, Chefjurist

Bestyrelser & Uddannelse

Pernille Bundgaard, Teamleder

Jannie Rechnagel, Chefjurist

Pernille Bundgaard, Teamleder

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk: