Aftale om PKAprivat


Husk at udfylde feltet

Her på siden opretter du en privat pensionsordning. Hvis det egentlig var Medlemspakken via Danske Fodterapeuter, du ønskede, så ring til os på 39 45 42 00 eller opret den her.

 • Se, hvilke forsikringer pakken med forsikringer indeholder:
  • Forsikring ved tab af erhvervsevne, som udbetales månedligt, hvis du mister halvdelen eller mere af din erhvervsevne
  • Pension ved død til dine efterladte.


  Desuden forsikringer, der udbetales som skattefri engangsbeløb:

  • Sum ved visse kritiske sygdomme - 160.000 kr.
  • Sum ved død - 320.000 kr.

  Desuden er der en børnepakke med Sum ved visse kritiske sygdomme hos børn under 21 år - 160.000 kr. skatterit samt udbetaling på 35.000 kr. om året, skattepligtig, til børn under 21 år ved din død.

  Du kan tilpasse forsikringerne til dit individuelle behov, når pensiondsordningen er oprettet, og vi har modtaget den første indbetaling.

 • Se, hvilke forsikringer pakken med forsikringer indeholder:
  • Invalidepension, som udbetales månedligt, hvis du mister 2/3 eller mere af din erhvervsevne
  • Pension ved død til dine efterladte
  • Børnepension til dine børn under 24 år, hvis du får invalidepension, og ved din død. 


  Desuden forsikringer, der bliver udbetalt som skattefri engangsbeløb:

  • Sum ved invaliditet - 200.000 kr.
  • Sum ved visse kritiske sygdomme - 100.000 kr.
  • Sum ved død - 500.000 kr.
  • Børnesum ved din død - 30.000 kr. 
 • Se, hvilke forsikringer pakken med forsikringer indeholder:
  • Førtidspension, som du kan få udbetalt månedligt, hvis du får offentlig førtidspension.
  • Pension ved død til dine efterladte.


  Desuden forsikringer, der bliver udbetalt som skattefri engangsbeløb:

  • Sum ved ressourceforløbsydelse - 100.000 kr.
  • Sum ved førtidspension - 200.000 kr.
  • Sum ved visse kritiske sygdomme - 160.000 kr.
  • Sum ved død - 640.000 kr.


  Se eksempler på, hvor meget det kan blive til med PKAprivat.


Indtast beløb

Hvad er din månedlige indtægt uden pensionsbidrag, og før der er trukket skat og AMB? Indtægt = Løn, SU, udbetalt pension, kontanthjælp og dagpenge. Vi har brug for oplysningen for at kunne beregne dine forsikringer - for eksempel fastsættes tab af erhvervsevne-dækningen i forhold til din indtægt.

Indtast månedlig indtægt

Du skal indbetale mindst 50 kr. om måneden, hvis du er studerende eller elev, og mindst 100 kr. om måneden, hvis du er fæerdiguddannet. 

Vi anbefaler, at du starter med aldersopsparing. Det er en fordel for dig,

 • hvis du ikke betaler topskat
 • hvis du ikke allerede har en aldersopsparing
 • hvis ingen i din husstand modtager offentlige ydelser - fx boligstøtte eller friplads idaginstitution.

Læs mere om aldersopsparing

Betaler du mere end 9.100 kr. / 58.900 kr., så går pengene automatisk til opsparing på en ratepension og derefter en livsvarig alderspension.

Ratepension - udbetales i 10 år
Indtast beløb

Du kan indbetale op 63.100 kr. på ratepension i 2024. Indbetaler du mere, overfører vi det overskydende beløb til livsvarig alderspension.
Du får fradrag for indbetalingerne.

Aldersopsparing - skattefrit engangsbeløb
Indtast beløb

Du kan indbetale op til 9.100 kr. på aldersopsparing i 2024. Har du 5 år eller mindre til din folkepensionsalder, kan du dog indbetale op til 58.900 kr.
Du får ikke fradrag for indbetalingerne. 

Livsvarig alderspension - udbetales livsvarigt
Indtast beløb

Du kan indbetale op til 58.100 kr. i 2024.
Du får fradrag for indbetalingerne. 

Husk at udfylde feltet

Husk at udfylde feltet
Husk at udfylde feltet
Husk at udfylde feltet
Husk at udfylde feltet
Husk at udfylde feltet
Husk at udfylde feltet
Husk at udfylde feltet

Dokumentation

For at vi kan oprette en aftale til dig, skal du dokumentere dit medlemskab af fagforeningen. Tilføj en af følgende:

 • Den seneste indbetaling af dit kontingent
 • Et billede af dit medlemskort til din fagforening, hvis du er optaget inden for de sidste 12 måneder
 • Skærmbillede af din medlemsprofil på din fagforenings hjemmeside.

Du kan tilføje filer af typen doc, docx, msg, pdf, png eller jpg og må højst fylde 2 Mb i alt. Det er naturligvis en sikker forbindelse.


            

          
Husk at udfylde feltet

Hvordan vil du indbetale?
FejlVedKontoValg
Konto

Hvilken konto skal vi trække beløbet fra hver måned?

Indtast registreringsnr
Indtast kontonr

Hvis du udfylder aftalen inden den 10., opkræver vi det første beløb den første.

Indbetaling via arbejdsgiver

Udfyld oplysninger om din arbejdsgiver nedenfor.

Husk at udfylde feltet
Skriv nummeret uden mellemrum
Husk at udfylde feltet

Samtykke og underskrift

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk: