Sådan oplyser du PKA-pensionen i ansøgningen om folkepension

I selve ansøgningsforløbet på borger.dk, skal du angive din løbende pension fra PKA som en indtægt.

  • Den livsvarige pension oplyses i feltet ''Andre personlige indkomster – skattepligtigt’'. Se vejledningen nedenfor.
  • Eventuelle ratepensioner oplyses under 'indekskontrakt, ratepension og lign.'
  • Aldersopsparing skal ikke oplyses.Når du indtaster din pension fra PKA i ansøgningen om folkepension, skal perioden svare til den periode, du vil få folkepension i indeværende år.          

Eksempel:
Du søger folkepension fra 1. marts
Du får 80.000 kr. om året i livsvarig alderspension fra PKA
Skriv beløbet svarende til 10 måneders pension fra PKA.

       

1. marts - 31. december = 10 måneder
PKA-pension pr. år = 80.000 kr.
PKA-pension pr. måned = 6.667 kr.
PKA-pension i 10 måneder = 66.667 kr.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk: