Har du sparet nok op til din pension?

Ellers kan du spare op til endnu mere pension i PKA

I PKA har du tre muligheder for at spare ekstra op til din pension:

Livsvarig pension

 • Pensionen udbetales hver måned fra du går på pension og resten af livet.
 • Udbetalingerne beskattes med almindelig indtægtsbeskatning.
 • Udbetalingerne påvirker dit eventuelle folkepensionstillæg.
 • I 2023 kan du indbetale 56.100 kr. på livsvarig pension og få fradrag i skat for det.

Ratepension

 • Pensionen udbetales hver måned i 10 år.
 • Udbetalingerne beskattes med almindelig indtægtsbeskatning.
 • Udbetalingerne påvirker dit eventuelle folkepensionstillæg.
 • I 2023 kan du indbetale 60.900 kr. på ratepension og få fradrag i skat for det. Vær opmærksom på, at din arbejdsgiverordning kan bruge noget af fradraget, hvis du ikke har fravalgt det. Kontakt os for at høre nærmere.

Aldersopsparing

 • Aldersopsparing udbetales på én gang.
 • Udbetalingen er skattefri.
 • Udbetalingen påvirker ikke dit eventuelle folkepensionstillæg.
 • I 2023 kan du spare 8.800 kr. op på aldersopsparing. De sidste syv år før din folkepensionsalder kan du indbetale et noget højere beløb – i 2023 er det 56.900 kr. i alt. Beløbet stiger lidt for hvert år, man nærmer sig folkepensionsalderen. Hvis du sætter en udbetaling af en løbende pension som livsvarig pension eller ratepension i gang, kan du dog højst indbetale i alt 8.800 kr. (2023-niveau) om året på. alderssummer/aldersopsparinger i de efterfølgende år.
 • Du får ikke fradrag for indbetalingerne.

Sådan gør du
Opret en ekstra opsparing her. Du får 6 % i rente i 2023. Du betaler samme lave omkostninger som på din almindelige pensionsopsparing i PKA.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk: