Spar mere op

Når du sparer mere op, får du mere i pension. Hos os kan du oprette en privat opsparing, der vil give dig en højere udbetaling, når du går på pension. Det kalder vi PKAplus.

Gå videre
Så meget må du spare op i 2023
  • 8.800 kr. på aldersopsparing, hvis du har mere end 7 år til din folkepensionsalder.
  • 56.900 kr. på aldersopsparing, hvis du har 7 år eller mindre til din folkepensionsalder og ikke har startet udbetaling af en løbende pension mellem 1. april 2018 og 31. december 2022 – ellers 8.800 kr.
  • 60.900 kr. på ratepension.
  • Ubegrænset på en privat livsvarig alderspension. Du kan dog højst få fradrag for 56.100 kr. i år – indbetaler du mere, fordeles fradraget over flere år.

Er du i tvivl om, hvor meget du bør spare ekstra op?

Så tag et pensionstjek og se, hvor meget du vil få i pension om måneden sammenlignet med din løn i dag. Se også vores anbefaling til, hvor meget du skal spare ekstra op, hvis det er nødvendigt.

Tag et PKAtjek

Prøv at regne på en ekstra opsparing

Hvor gammel er du?
Hvor meget vil du indbetale?
Din opsparing som 69-årig
0
Se dine muligheder for at spare op og vælg den, der passer til dig.

Værd at vide

Hvad bygger tallene på?

Pensionen er omregnet til dagens købekraft, så du kan sammenligne beløbet med din løn i dag. Beregningen er foretaget under en række forudsætninger om fremtiden.

Forudsætningerne vedrører først og fremmest kontorenten og inflationen. Udvikler disse størrelser sig anderledes, end vi har forudsat, vil udbetalingerne også ændre sig i forhold til de pensioner, du kan se.

I beregningen har vi forudsat en årlig inflation på 2 % og en lige så stor regulering af dine indbetalinger, hvis du indbetaler hver måned. Samtidig forudsætter vi en årlig langsigtet kontorente før skat på 5,5 %. Der er indregnet administrationsomkostninger på 0,90 % af indbetalingerne.

Pensionen er beregnet ved 69 år.

Din udbetaling herfra kan påvirke andre udbetalinger

Du skal være opmærksom på, at når du får udbetaling fra din pensionsordning, kan det betyde, at din eventuelle udbetaling af efterløn eller offentlige ydelser bliver mindre og i nogle tilfælde falder væk. Kontakt din A-kasse om efterløn og Udbetaling Danmark om offentlige ydelser.

Vi fortæller kun om vores egne produkter

Ifølge lovgivningen skal vi gøre opmærksom på, at vores rådgivning naturligvis ikke er uvildig, fordi vi – ligesom andre pensionsselskaber – kun fortæller om vores egne produkter. Vi skal også gøre opmærksom på, at vores medarbejdere ikke får provision, hvis du vælger at supplere indbetalingerne til din pension.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk: